Historia

Lestadiolaisuus tavoittaa Ylivieskan

Lestadiolainen kristillisyys tavoitti Kalajokilaakson 1860-luvulla noin 20 vuotta Lars Levi Laestadiuksen kokeman herätyksen jälkeen. Ylivieskan ensimmäisiä lestadiolaisseuroja pidettiin Raudaskylällä Marjamaan talossa. Ylivieskan ”Rauha”-niminen yhdistys perustettiin 7.1.1896, jolloin jäseniä oli noin 100. ”Yhdistyksen tarkoitus on perustaa ja rakentaa Rauhaa, Raittiutta ja Siveyttä etenkin paheissa elävien keskuudessa.

Seuroja pidettiin kodeissa ja Siltalan seurahuoneessa, joka oli hankittu jo ennen yhdistyksen perustamista. Välillä toiminta oli hiljaista, mutta virisi uudelleen 1914. Syksyisin ja keväisin pidettiin isoja seuroja, joiden väkimäärä kohosi 3000-4000 henkeen, joka oli lähes puolet Ylivieskan silloisesta väkimäärästä. 1930-luvun alussa yhdistyksen toiminnassa oli mukana noin 400 henkilöä.
1940-luvulla Rauhanyhdistyksen seuroja järjestettiin pääasiassa kodeissa, kouluilla ja kirkossa. Uusi toimitalo rakennettiin 1953 lähemmäs keskustaa, nykyisen Virastokadun varteen. Sen koko oli noin 250 neliömetriä. Vihkiäisseurat pidettiin kesäkuussa 1954. Toiminnan myönteinen kehitys ja jäsenmäärän kasvu edellytti lisätilaa. Ensimmäinen, noin 70 neliömetrin laajennus tehtiin 1969 ja toinen 1977.

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 1980- ja 1990-luvulla noin 600 jäseneen ja toimitilat kävivät ahtaiksi. 1996 päätettiin ryhtyä rakentamaan uutta toimitaloa. Jumala siunasi hankkeen ja nykyinen pinta-alaltaan 1560 neliömetrin toimitalo valmistui vuonna 2001.

Vuosikokousseurat ja suviseurat Ylivieskassa

Valtakunnalliset vuosikokousseurat, sittemmin Suviseurat, on järjestetty Ylivieskassa vuosina 1908, 1921, 1950 ja 1963. Väkimäärät näissä seuroissa kasvoivat vuosisadan alun kolmesta tuhannesta vuoden 1963 seurojen noin kolmeenkymmeneen tuhanteen.

sievi2008Vuoden 2008 suviseurojen järjestelyvastuu oli Ylivieskan Rauhanyhdistyksellä yhdessä Sievissä toimivien Rauhanyhdistysten kanssa. Suviseurat pidettiin Sievin puolella, Järvikylällä.

Yhdistyksen toiminnan kehittyminen

Ylivieskan Rauhanyhdistyksen 100-vuotisjuhla pidettiin nykyisen Jokirannankoulun juhlasalissa 9.6.1996. Kaksi vuotta myöhemmin julkaistiin yhdistyksen vaiheista historiakirja Vapautetut sydämet.

Toiminta on kehittynyt myönteisesti niin Ylivieskassa kuin vanhoillislestadiolaisuuden piirissä kautta maan. Lähivuosikymmenet ovat olleet vireän toiminnan aikaa. Tärkeimmän toimintamuodon, seurojen järjestämisen, lisäksi lapsi- ja nuorisotyö on vilkasta. Kaiken työn tarkoituksena on koko toiminta-ajan ollut Jumalan sanan esillä pitäminen.